จาระบีฟู้ดเกรด

จาระบีฟู้ดเกรด

จาระบีฟู้ดเกรด

 

จาระบีฟู้ดเกรด เป็นสารหล่อลื่นลักษณะกึ่งของแข็ง ทำจากน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันพืช โดยผ่านปฏิกิริยากับด่างในลักษณะเดียวกับสบู่ ซึ่งมีจุดเด่นคือ จะเหนียวข้นเมื่ออยู่ในสภาพปกติ แต่จะไหลสะดวกเหมือนน้ำมันหล่อลื่นเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีการเสียดสี, จึงนิยมใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่ไม่สามารถหยอดน้ำมันได้บ่อย หรือใช้ในจุดที่ลักษณะกลไกไม่เอื้อต่อการขังน้ำมันหล่อลื่น

 

จารบีมีกี่แบบ อะไรบ้าง | จาระบีฟู้ดเกรด

จาระบี ฟู้ดเกรด Lubeonline จำหน่ายผลิตภัณฑ์จำพวกน้ำมันหล่อลื่นและจารบี ซึ่งมีจารบีให้เลือกอยู่ 7ชนิด นั่นก็คือ จารบี อเนกประสงค์ | จารบี ลิเธียมคอมเพล็กซ์ | จารบี เหลวเบอร์ 0  | จารบี เทฟล่อน | จารบีมอเตอร์ไฟฟ้า | จารบีทนร้อนสูง | จารบีสังเคราะห์ผสม Moly โดยจารบีแต่ละชนิดมีส่วนผสมและการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างไปดูกัน

 

1.จารบี อเนกประสงค์ | จาระบีฟู้ดเกรด

ผลิตจากสบู่ Lithium ที่มีคุณภาพสูง และผสมสารที่ทนต่อแรงกดสูง หัวเชื้อที่ทนต่อแรงกดสูงที่ผสมอยู่ในจาระบี ไม่มีส่วนผสมของตะกั่วและโลหะหนัก ไม่ทำให้เกิดมลภาวะและสารตกค้าง สามารถใช้งานได้กับลูกปืนทั่วไป ในบริเวณที่มีอุณหภูมิการใช้งานไม่สูงมากนัก (ไม่เกิน 180 º C) 

 

การใช้งาน 

สามารถใช้งานได้กับลูกป็นแบบทั่วไปในโรงงานที่ที่มีสภาวะการใช้งานแบบปกติ อุณหภูมิไม่สูงเกินไปกว่า 180º C รวมไปถึง บริเวณที่มีน้ำ และรับแรงกดได้ปานกลาง 

 

ลักษณะพิเศษ

 -ใช้งานได้หลากหลาย 

– คงทนต่อการใช้งาน ทนแรงกดและน้ำได้ดี 

– ทนความร้อนได้สูงปานกลาง ต่อต้านการเกิดสนิมและปฎิกริยาออกซิเดชั่น 

 

NLGI Grade

Work Penetretion @ 25 º C 275 

Thickener LT Dropping Point, º C 130 

Base Oil Viscosity: cSt @ 40 ºC    220

 

Texture Smooth

Color Amber 

Additives EP, Anti-wear, Anti-Rust Anti- Oxidation

 

2.จารบี ลิเธียมคอมเพล็กซ์ | จาระบีฟู้ดเกรด

ผลิตภัณฑ์ เป็นจาระบี Lithium Complex ที่มีจุดหลอมละลายสูง ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสภาวะของเครื่องจักร ประกอบ ไปด้วยสารเพิ่มคุณสมบัติเช่น สารรับแรงกด, สารป้องกันการสึกหรอ, สารเพิ่มการยึดเกาะ ที่สามารถทำให้จาระบีสามารถยึดเกาะ อยู่ในลูกปืน แม้ในสภาวะที่มีน้ำมาเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความต้านทานในเชิงกลสูง (High Machanical stability) ทำให้จาระบีสามารถ คงสภาวะของการหล่อลื่นได้ดีกว่าจาระบีทั่วไป การใช้งาน LubealfaLTX เป็นจาระบีที่แนะนำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักที่มี ความเกี่ยวข้องกับสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง รับภาระน้ำหนักมาก หรือมีการบีบอัด และมีน้ำมาเกี่ยวข้องในระบบ ตัวจาระบีสามารถใช้ งานได้กับลูกปืนหลากหลายประเภท เช่น Rolling element bearing, plain bearings รวมไปถึงสามารถใช้กับเกียรและ จุดหมุนต่างๆ 

 

ลักษณะพิเศษ 

– ทนทานตอการชะล้างดวยน้ำ 

– ช่วยลดการสึกหรอ ภายในแรงกดสูง 

– ทนทานต่อสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง 

– ทนทานต่อแรงในเชิงกล 

– มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอและการเกิดสนิม 

 

Lubealfa LTX: Premium Lithoplex Grease NLGI Grade 2

Work Penetretion @ 25 º C 280 235 

Thickener ————LTX———– Dropping Point, °C, Min ————275————- Oil Viscosity cSt, 40°C 220 220 Timken OK Load, kg ————-18————- 4-Ball Weld, kg 250 250 4-Ball Wear Scar, mm 0.40 0.40 Additives EP,Anti-wear, Anti-Rust                                                                         Anti- Oxidation, Tackiness Agent

 

3.จารบี เหลวเบอร์ 0

ผลิตภัณฑ์ จารบี เหลวเบอร์ 0 เป็นจาระบีเหลวอเนกประสงค์ เบอร์ 0, 00, 000 ที่ผลิตจาก Thickener คุณภาพสูง ผสมด้วยสารเพิ่มคุณสมบัติในการรับแรงกด เพื่อปองกันการสึกหรอ นอกจากนี้ยังมีสารต้านทานการเกิดสนิม และปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับบริเวณที่ต้องการการ แทรกซึมของเนื้อจาระบีที่ยากตอการเข้าถึง รวมไปถึงจาระบีที่ใช้การหล่อลื่นจากกระบอกลูกสูบเข้าไปสู่สายยาง, ทอทองแดง และการหล่อลื่นจากจุดศูนยกลาง การใช้งาน Lubealfa SFL แนะนำใช้สำหรับการหล่อลื่นจากจุดศูนย์กลาง (Centralised Lubrication), บูช-สลัก, คิงพิน, โรลเลอร, โซ, รางสไลด เครื่อง Press และ Pump ชิ้นงาน นอกจากนี้ยังแนะนำใช้กับมอเตอรเกียรแนวตั้งบางชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้จาระบีเหลวเบอร 0 เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ำมัน

 

ลักษณะพิเศษ 

– มีองค์ประกอบของน้ำมันมากกว่าเนื้อสบู่ จึงสามารถแทรกซึมไปยังส่วนต่างๆ ในชิ้นส่วนเครื่องจักรได้ง่าย 

– ไม่แข็งตัวและอุดตันท่อและสายยาง รวมไปถึงไม่ไหลหยดแม้จะมีการหยุดเครื่องจักร 

– มีสาร EP จึงช่วยป้องกันการสึกหรอและสามารถใช้ในบริเวณที่รับภาระหนักและรอบจัด 

– ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จึงสามารถช่วยยืดอายุในการใช้งานของชิ้นส่วนในเครื่องจักร

 

NLGI Grade 0 00 000 Work Penetretion @ 25 º C 355-385 410-440 445-475 Thickener ——————-LT——————-

Dropping Point, °F, Min 380 360 360 Flash Point, °F, Min 342 324 324 Consistency ————-Semi-Fluid————– Operating temperature, º F —————– 0-380 —————— Color Yellow Additives EP, Anti-wear, Anti- Oxidation 

 

4.จารบี เทฟล่อน

ผลิตภัณฑ์ Lubealfa TL เป็นจาระบีเอนกประสงค์สามารถใช้งานได้ทั่วไป ผลิตขึ้นจากสาร PTFE ที่มีคุณภาพสูงผสมกับน้ำมันสังเคราะห์ Lubealfa TL เป็นผลจากการพัฒนาเพื่อการหล่อลื่นแบบแห้งในอวกาศของนาซา สาร PTFE ในจาระบีได้ถูกพัฒนาด้วยเทคนิคพิเศษ เพื่อให้มีคุณสมบัติยึดเกาะผิวโลหะ สามารถแผ่ฟิล์มที่บางเพียง 2-3 ไมครอน (1 ไมครอน = 1 ในล้านส่วนของเมตร) และลื่นที่สุด การใช้งาน Lubealfa TL ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในจุดที่มีอุณหภูมิสูง มีความเร็วรอบสูง โดยเฉพาะลูกปืนขนาดเล็ก Needle Bearing, ลูกปืนในโรงปั่นด้าย, เครื่อง O.E., ลูกปืนในเตาอบ (แบบที่ไม่สามารถใช้น้ำมันได้) 

 

ลักษณะพิเศษ 

– ยึดเวลาการอัดจาระบีออกไปได้ 1 ถึง 5 เท่าตัว 

– สาร PTFE สามารถแผ่ฟิล์มที่บางเข้าไปยังผิวของโลหะ เพื่อลดแรงเสียดสีได้ดี 

– ทนความร้อนสูง, ทนแรงกดสูง ช่วยลดการเสียดทาน 

– มีคุณสมบัติยึดเกาะผิวโลหะได้ดี (Super adhesion & Cohesion) 

– จาระบีมีสีครีมอ่อน จึงเหมาะสมกับการใช้งานในจุดที่ต้องการรักษาความสะอาด ไม่เปรอะเปื้อนชิ้นงาน 

 

NLGI Grade 2 Work Penetretion 60 Strokes 265-295 Color Cream Thickener Synthetic Base Oil Semi-Synthetic Dropping Point, °F, Min None Flash 

Point, °F, Min 525 

Base Oil Viscosity: cSt @ 40 ºC 135     cSt @ 100 ºC 14 

Timken OK Load, lbs, Min. 45 Corrosion Preventative Test Pass

 

5.Lubealfa PG  จารบีมอเตอร์ไฟฟ้า (Polygreen MP Grease)

ผลิตภัณฑ์ Lubealfa PG “โพลี่กรีน เอ็มพี – 2” เป็นจาระบี Generation – 2 ของสาร Polyurea ที่ก้าวล้ำกว่าสาร Polyurea ทั่วไป จะไม่เกิดรอย ขูดขีดเหมือนจาระบีที่มีส่วนผสมของโลหะ Lubealfa PG สามารถนำไปแทนที่จาระบี Lithium และ Lithium Complex ด้วยคุณสมบัติ ที่เหนือกว่าทั้งด้านอุณหภูมิการใช้งาน แม้ในสภาวะที่มีการชะล้างด้วยน้ำ จาระบียังคงสภาพการหล่อลื่นได้ดีกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับ จาระบี Lithium และ Lithium Complex การใช้งาน Lubealfa PG ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับลูกปืนมอเตอร์โดยเฉพาะ อย่างเช่นมอเตอร์เป่าลมร้อน มอเตอร์ปั้มน้ำ และมอเตอร์ ขนาดใหญที่ทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับลูกปืนล้อรถยนต์ และเครื่องจักรกลอื่นๆ ได้ 

 

ลักษณะพิเศษ 

– จากการพัฒนาสาร Polyurea Generation 2 ทำให้การอุ้มน้ำมัน มีคุณสมบัติคงอยูกับที่ (Stay Put) ให้การ หล่อลื่นไม่สลัด หรือไหลออก นอกจากนี้ยังเป็นจาระบีที่ทนต่อแรงเฉือนได้ดีที่สุด (Shear Stability Characteristics) 

– อายุการใช้งานยาวนาน แม้ในอุณหภูมิสูง โดยไม่เปลี่ยนสภาพ 

– ทนน้ำและป้องกันสนิม ไม่เป็นอันตรายต่อทองแดงและไม่เกิดสนิมทองแดงในอุณหภูมิสูงๆ 

– เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีโลหะหนักหรือคลอรีน 

– ใช้งานต่อเนื่องยาวนานกว่า 3,000 ชั่วโมง โดยไม่แปรสภาพ 

– ไม่เป็นอันตรายต่อซีลลูกปืน เช่น นีโอปรีน ไนไตร ไฮเทรล และซิลิโคน 

– แนะนำสำหรับแบริ่งที่ต้อง Sealed for life 

 

NLGI Grade 2 Work Penetretion @ 25 º C 265-295 Dropping Point, °F, Min 500 

Base Oil Viscosity: 

cSt @ 40 ºC 155 

cSt @ 100 ºC 15.5 

Viscosity Index 70 

Oil Separation, % Loss Max 0.3 

Rust Protection Pass 

4 Ball EP Weld Point, Kgs. 400 

Timken OK Load, lbs 60 

 

6.Lubealfa HL  จารบีทนร้อนสูง High-load EP Grease

ผลิตภัณฑ์ เป็นจาระบีที่ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตจาระบีภายใต้ Soap based ชนิดพิเศษ ซึ่งมีผลทำให้จาระบีมีความสามารถทนแรงกดได้มากเป็นพิเศษเหนือจาระบี Base ทั่วๆไป 

 

นอกจากนั้นจาระบียังสามารถใช้งานได้ภายใต้อุณหภูมิสูง และมีความทนทานต่อแรงในทางกล ซึ่งชวยลดการสึกหรอ, กันน้ำ และสนิมได้ดี Lubealfa HL สามารถทำงานได้ดีกว่าจาระบีเบสพิเศษอื่นๆ เช่น Lithium complex, Aluminum complex การใช้งาน Lubealfa HL เป็นจาระบีเอนกประสงค์ แนะนำให้ใช้กับ ลูกปืนที่ทำงานภายใต้อุณหภูมิสูง, มีน้ำ และมีการรับ Load มากเป็น พิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อุตสาหกรรมเหล็ก และ อุตสาหกรรมกระดาษ 

 

ลักษณะพิเศษ 

– ทนต่อแรงเฉือนในเชิงกล ผ่านการทดสอบด้วย Stroke ถึง 100,000 Strokes พบว่ามีการเปลี่ยนสภาพน้อยมาก 

– รับแรงกดสูง (Excellent Load-carrying) เหนือกว่าจาระบีเบสทั่วๆไป 

– ป้องกันการเกิดสนิมและการเกิดปฎิกริยาออกซิเดชั่น 

– ทนน้ำและไอน้ำ ได้ดี จาระบี Lubealfa HL ผ่านการทดสอบ ด้วยน้ำ 50% + 100,000 Strokes พบวามีการ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก 

– ทนต่ออุณหภูมิการทำงานสูงมากกว่า 300 C. 

 

NLGI Grade

Work Penetretion @ 25 º C 280 

Dropping Point, °C, Min 320 

Mechanical Stability,

worked 100,000 strokes,% change 2.3

worked 10,000 strokes, with 50/50 water, % 8.0

4 Ball EP (ASTM D-2596) LWI, kgf 65 

Weld Point, Kg 500 

Bearing life performance, hours (ASTM D-3527) 160

Color Topaz Gold

Additives EP, EP booster,Megalite. 

* Not compatible with aluminum complex, barium, clay, polyurea, silica gel, sodium

: Compatible with lithium, lithium complex

 

7.Lubealfa SM  จารบีสังเคราะห์ผสม Moly

ผลิตภัณฑ์ เป็นจาระบีโมลี่เทอร์ม เป็นจาระบีสังเคราะห์ที่ทนความร้อนได้สูงและมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังผสมด้วย สารที่ทนต่อแรงกดและสารต้านทานการสึกหรอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อการใช้งานในอุตสาหกรรม Lubealfa SM มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานได้ตั้งแต่ –35 ºF ถึง 800 ºF และสารหล่อลื่นแหง (Molybdenum Disulphide) สามารถทนอุณหภูมิ ได้สูงถึง 1,830 ºF (1000 ºC) การใช้งาน Lubealfa SM สามารถใช้เป็นจาระบีเอนกประสงค์ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความร้อนสูงๆ และมีความกดดันหนัก ฟิล์มของจาระบี Lubealfa SM สามารถที่จะรับแรงกดดันได้ดี โดยไม่ไหลออกจากลูกปืนแบริ่ง เชน แบริ่งในล้อรถเตา แบริ่งในเตาอบเตาเผา, ปั๊ม-มอเตอร์, แบริ่งลำเลียง เป็นต้น 

 

ลักษณะพิเศษ 

– ด้วยคุณสมบัติของ MoS2 ทำให้ลดแรงเสียดสี ระหว่างโลหะกับโลหะและเนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของสบู่และดิน (Soap & Clay) ทำให้ลดการเกิดตามดในลูกปืน 

– ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์ ไม่ทิ้งกากโดยสิ้นเชิง จึงทำให้รางลูกปืนสะอาด และปราศจากเขม่าตะกอน ซึ่งจาระบีทั่วไปจะเกิดเขม่า ตะกอนได้ในอุณหภูมิสูงๆ 

– มีอัตราการระเหยต่ำ จึงช่วยประหยัดไม่ต้องอัด จาระบีบ่อยๆ 

 

NLGI Grade

Work Penetretion 60 

Strokes 290 10,000 Strokes 300 

Thickener Synthetic 

Dropping Point, °F, Min None 

Flash Point, °F, Min 500 

Base Oil Viscosity: 

SUS @ 100 ºF 455 

SUS @ 210 ºF 59 

Timken OK Load, lbs, Min. 45 

Water Washout, % Loss 5.0 

4-Ball Wear Scar, mm 0.80 

(40 Kg, 1 hr. @ 1200 rpm) 

Evaporation Loss, % <1.0 

(22 hours @ 212 ºF) 

 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จาระบีฟู้ดเกรด, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำยาทำความสะอาด และจาระบีทนความร้อนที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านจาระบี และสเปรย์หล่อลื่นชนิดต่างๆ ให้คำแนะนำปรึกษาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตอบโจทย์การใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพในการหล่อลื่นบำรุงรักษาลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็น และเพื่อประหยัดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกำไรให้กับลูกค้า

 

Lubeonline เป็น Brand จำหน่ายผลิตภัณฑ์จำพวกน้ำมันหล่อลื่น และจารบี จาก บริษัท โพลีบอนด์ จำกัด ซึ่งก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 นำเข้าและจัดจำหน่าย น้ำมันหล่อลื่นและจารบี จากทั้งในประเทศ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา เยอรมัน) มากว่า 30 ปี 

 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จาระบีฟู้ดเกรด, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำยาทำความสะอาด และจาระบีทนความร้อนที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านจาระบี และสเปรย์หล่อลื่นชนิดต่างๆ ให้คำแนะนำปรึกษาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตอบโจทย์การใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพในการหล่อลื่นบำรุงรักษาลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็น และเพื่อประหยัดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกำไรให้กับลูกค้า

 

 

Lubeonline เป็นการสร้างช่องทางใหม่ในการจัดจำหน่ายสินค้าประเภท จารบี น้ำมันอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ เกี่ยวกับการหล่อลื่นของบริษัท ที่มีราคาย่อมเยาว์และแตกต่างจากสินค้าแบรนด์เดิม ของบริษัท (Ausbond) เข้า ถึงผู้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และด้วยความเข้าใจของพฤติกรรม การซื้อของกับโรงงาน ซึ่งต้องมีการขอใบ เสนอราคาก่อนที่จะเปิดการสั่งซื้อ ทางบริษัทจึงออกแบบเวปไซต์ ให้ทางโรงงานสามารถจัดพิมพ์ใบเสนอราคาได้ โดยตรง จากหน้าเวปไซต์ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอนุมัติการสั่งซื้อ นอกเหนือไปจาก นั้น หากลูกค้ามีการ สมัครสมาชิก กับทางเวปไซต์ ลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษ ซึ่งเป็นราคาสำหรับสมาชิกทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายหลังการสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

 

bhopalmovie.com