ดู dune เนื้อหาของ Dune อยู่ในยุคที่ไกลกว่าเดี๋ยวนี้เป็นตอนนับหมื่นปี […]