สาเหตุที่ผู้จัดการเลือกจ้างพนักงานใหม่แทนที่จะขึ้นตำแหน่งให้พนักงานประจำ

สาเหตุที่ผู้จัดการเลือกจ้างพนักงานใหม่แทนที่จะขึ้นตำแหน่งให้พนักงานประจำ

รับทำเรซูเม่ หลายครั้งที่นายจ้างหรือผู้จัดการขององค์กรจะไม่เลื่อนตำแหน่งพนักงานที่ทำงานมาแล้วเป็นเวลานาน ถึงแม้ว่าพนักงานคนดังกล่าวจะคู่ควรกับตำแหน่งก็ตาม โดยมีได้หลายสาเหตุดังนี้

 

  • พนักงานเดิมมีความสามารถไม่เพียงพอ: นายจ้างอาจรู้สึกว่าพนักงานที่อยู่มาแล้วไม่มีทักษะหรือประสบการณ์มากเพียงพอสำหรับตำแหน่งงานใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าตำแหน่งใหม่ต้องการพนักงานผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น วุฒิการศึกษาเฉพาะทาง, ความสามารถเฉพาะทาง แต่พนักงานดังกล่าวไม่มีคุณสมบัตินั้นๆ ผู้จัดการย่อมเลือกจ้างพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับตำแหน่งงานนั้น รับทำเรซูเม่

 

  • มุมมองใหม่ๆ: นายจ้างอาจต้องการมุมมองและความคิดเห็นจากคนที่มาจากภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมแนวคิดของทีมให้มีความก้าวหน้า ความทันสมัย และมีความสร้างสรรค์มากขึ้น พนักงานที่ทำงานมาแล้วพักหนึ่งอาจมีความเข้าใจในด้านสังคมการทำงานและลักษณะของงานที่ชัดเจน แต่พวกเขาอาจไม่ได้รับความรู้หรือวิทยาการที่ทันสมัยและก้าวหน้าไปแล้วก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น การจ้างพนักงานใหม่จากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆจะนำพาไอเดียและวิธีการใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

 

  • ความหลากหลายของสมาชิกในทีม: ในยุคปัจจุบัน บริษัทต่างๆเล็งเห็นความสำคัญของการมีพนักงานที่แตกต่างหลากหลาย เพราะการมีพนักงานที่แตกต่างหลากหลายจะทำให้ทีมมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับกลุ่มพนักงานเก่าที่ทำงานมาแล้วพักหนึ่ง พวกเขาอาจจะหมดไฟในการพัฒนางาน, ขาดความคิดสร้างสรรค์ หรือคุ้นชินกับงานจนไม่หาทางพัฒนาทีมและองค์กร

 

  • การรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง: การเลื่อนตำแหน่งพนักงานอาจทำให้เกิดช่องโหว่ในบริษัท ณ ตำแหน่งเก่าของพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพนักงานเก่าในตำแหน่งงานขายคนหนึ่ง มียอดขายสูงเป็นอันดับหนึ่งของบริษัท จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้จัดการ ก็จะทำให้บริษัทเสียพนักงานขายอันดับหนึ่งไป ดังนั้นการจ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการมาเป็นผู้จัดการ บริษัทก็จะได้ผู้จัดการที่มีความสามารถสูงและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ไม่เสียพนักงานขายที่มียอดขายที่สูงที่สุดไป

 

  • ปัจจัยต้นทุน: เหตุผลข้อนี้อาจฟังดูย้อนแย้งแต่การจ้างพนักงานใหม่ในบางกรณีเป็นการใช้ต้นทุนค่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าการเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานเก่า ยกตัวอย่างเช่น การเลื่อนตำแหน่งพนักงานเก่านั้น บริษัทจะต้องเพิ่มเงินเดือน ลงทุนทรัพยากรเวลาและเงิน ในการฝึกงานสำหรับตำแหน่งใหม่ ดังนั้น การจ้างพนักงานคนใหม่ที่มมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น อาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากกว่าการเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานเก่า

 

  • การเมืองและความลำเอียง: ความเห็นส่วนตัวของนายจ้างเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ไม่ว่าจะเป็นอคติ, ความชอบส่วนตัว ที่มีต่อพนักงาน หรือเหตุผลทางการเมืองภายในบริษัท นายจ้างบางคนอาจปฏิบัติต่อพนักงานแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งไม่เท่าเทียมกัน

 

สรุปแล้ว เหตุผลที่นายจ้างเลือกจ้างพนักงานใหม่ แทนที่จะเลื่อนตำแหน่งพนักงานเก่านั้นมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเพราะ พนักงานเก่าขาดคุณสมบัติบางอย่าง, การที่นายจ้างต้องการมุมมองใหม่ๆจากสายตาคนภายนอก, ความต้องการมีพนักงานที่หลากหลาย, การที่นายจ้างต้องการเก็บรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง, การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ หรือความเห็นส่วนตัวของนายจ้าง ทุกสถานการณ์นั้นย่อมมีความแตกต่าง นายจ้างควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อบริษัท

 

 

สั้งทำเรซูเม่หรือเขียนบทความภาษาอังกฤษแอดไลน์ @resume.studio

Facebook:รับทำเรซูเม่ รับเขียนบทความภาษาอังกฤษทุกหัวข้อ การันตีทีมแปลโทอิคคะแนน 990

 

bhopalmovie.com