Tag: เทปยิปซั่ม

เทปฉาบยิปซั่ม สำคัญอย่างไร?

เทปฉาบยิปซั่ม สำคัญอย่างไร?   ช่างฉาบฝ้ามืออาชีพต่างเห็นตรงกันว่า เทปฉาบยิปซั่ม เป็นส่วนที่สำคัญในระบบเพดานฝ้ายิปซั่ม เทปฉาบยิปซั่มช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะและเสริมแกร่งให้กับรอยต่อ เป็นส่วนที่สำคัญในการป้องกันการแตกร้าว   ประเภทของเทปฉาบยิปซั่ม ในสมัยเริ่มแรกนั้น เทปฉาบมีลักษณะเป็นผ้าเทป คล้ายกับผ้าก๊อซ หรือที่เรียกกันว่าผ้าเทปยิปซั่ม แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า มีการพัฒนาผ้าเทปที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมขึ้น โดยประเภทของเทปฉาบยิปซั่มแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ เทปฉาบกระดาษ – เป็นชนิดที่ช่างฉาบยิปซั่มทั่วโลกนิยมใช้มากที่สุด เทปฉาบไฟเบอร์กลาส – เป็นเทปฉาบชนิดมีกาว ติดก่อนฉาบ   ประโยชน์ของเทปฉาบยิปซั่ม เทปฉาบเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับรอยต่อ และป้องกันการแตกร้าวในอนาคต….