Tag: ปูนปลาสเตอร์ OEM

ปูนปลาสเตอร์ OEM ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ปูนปลาสเตอร์ OEM ใช้ทำอะไรได้บ้าง   ปูนปลาสเตอร์ OEM คือ ปูนที่มีเนื้อเป็นผงสีขาว และมีเนื้อละเอียด ผลิตจากแร่ยิปซั่ม มีลักษณะเป็นผงสีขาว มีคุณสมบัติ ต้านทานความร้อนและไฟ เมื่อผสมกับน้ำแล้วใช้เวลาไม่นานในการแข็งตัว   ปูนปลาสเตอร์ OEM เมื่อผสมกับน้ำจะได้น้ำปูนหนืดหรือเหลว ก่อนนำไปใส่แม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปตามต้องการ ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีขาว และมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับการใช้ปูนชนิดอื่น เนื่องจากเนื้อปูนมีความพรุนตัวสูง   ปูนปลาสเตอร์กับการก่อสร้าง ในอดีตมีการนำปูนปลาสเตอร์มาฉาบผนังในตัวอาคารเพื่อลดความร้อนจากภายนอก ช่วยป้องกันการติดไฟเนื่องจากเมื่อมีความร้อนสูงจากไฟปูนปลาสเตอร์จะมีการคลายน้ำออกมาช่วยลดการแพร่กระจายของไฟ และเพื่อความสวยงามเพราะสีขาวของปูนปลาสเตอร์ ปัจจุบันมีการนำแผ่นฝ้ายิปซั่มมาใช้แทนการฉาบลักษณะเดิมซึ่งแผ่นฝ้ายิปซั่มก็ผลิตจากแร่ยิปซั่มเช่นกัน   ปูนปลาสเตอร์ใช้ในการหล่อโลหะ….