Tag: บุหรี่ไฟฟ้า caliburn

บุหรี่ไฟฟ้า caliburn

บุหรี่ไฟฟ้า caliburn บุหรี่ไฟฟ้า caliburn บุหรี่ไฟฟ้า UWELL CALIBURN POD KIT บุหรี่ไฟฟ้า caliburn บุหรี่ไฟฟ้าคือบุหรี่ไฟฟ้าแบบอย่างใหม่ที่ถูกปรับปรุงแก้ไขจากบุหรี่ไฟฟ้าแบบ Box Mod ที่มีส่วนดีคือใช้งานได้คือมีปริมาณควันที่เยอะสะใจตอบคำถามผู้บริโภคงาน ใช้งานได้ช้ายาวนาน สามารถปรับแก้ความแรงของการจ่ายไฟได้ตา มความถูก ใจของผู้บริโภคง าน แต่มีข้อบก พร่อง คือขนาดใหญ่ จะต้ องหาถ่านมาบรรจุเอง น้ำหนักเยอะ พกพายากลำบาก กับบุหรี่ไฟฟ้าแบบแท่งในสมัยแรกๆที่มีขนาดเล็ก มีแบตเตอรี่ในตัว ใช้ง….