เมล็ดผักโขมแดง เป็นผักรากหยั่งตื้น เป็นผักสมุนไพร มีชื่อเสียงกันดี แล้วก็เป็นไม้ล้มลุก […]